Wedding Cake Sticker

Wedding Cake Sticker

$4.00 Sale Save

*Glossy Vinyl Sticker

*Designed by Amy Fukushima for VidaKush